חשבונאות ניהולית היא כבר מזמן לא נחלתם הבלעדית של רואי החשבון ואנשי הכספים. מחקרים רבים ונתונים שנאספו מחבָרות קטנות כגדולות על פני השנים האחרונות הפכו את החשבונאות הניהולית לכלי חשוב מאין כמוהו במערך הכלים הדרוש למנהל לצורך קבלת החלטות ניהוליות ברמה האסטרטגית וברמה הפרקטית של ניהול הייצור והמלאי בחברתו. 
 

ספר זה מחולק לשני חלקים:

חלק א' חשבונאות ניהולית– מבוא, תמחיר, בקרה ומודלים בסיסיים

בחלק זה נשים דגש על מושגי היסוד בעולם התמחיר, הבקרה וקבלת ההחלטות, נלמד מהי החשבונאות הניהולית ומהם שימושייה, ונגלה שהבנת מבנה והתנהגות העלויות הינה הכרחית בביצוע תמחיר (costing) ולאחר מכן כבסיס לביצוע ההמחרה (pricing) של המוצר והשירות. נחשף לשתי גישות להצגת הדו"ח הכספי וניתוח הרווח התפעולי של החברה, גישת התרומה בה עושה שימוש החשבונאות הניהולית וגישת הספיגה בה עושה שימוש החשבונאות הפיננסית. נתעמק בצורה שבה הפירמה צריכה לפעול בבואה להכין תקציב ונכיר את סוגי התקציבים הקיימים בענף. כמו כן נסביר מספר שיטות תמחיר המיועדות לענפים שונים, כדוגמת תמחיר הזמנה, תמחיר תהליך ושיטת תמחיר התקן הקלאסית ונחשף למודלים בסיסיים לקבלת החלטות ניהוליות, כדוגמת מודל עלות נפח רווח וניתוח מידע רלוונטי לצורך קבלת החלטות ניהוליות.
 

חלק ב' חשבונאות ניהולית מתקדמת – שיטות ניהול ומודלים מתקדמים 

בחלק זה ניקח את עולם החשבונאות הניהולית צעד אחד קדימה וננסה לאתגר את הנחות היסוד בהן עשינו שימוש בחלק א'. נביט ביחד על עולם הייצור בעיניים מפוקחות הרבה יותר ונראה שאפקט הלמידה ושימוש בעקום הלמידה בתהליך הייצור, יכול להביא ליתרון תחרותי לפירמה המבינה את המשמעות שלו. כמו כן נבין כיצד חברה ממונפת צריכה לפעול בצורה שונה ביחס לכמות הייצור האפשרית ונלמד על שיטות ניהול ושיטות ייצור מתקדמות שפותחו במקומות שונים בעולם, כדוגמת: EOQ, JIT, TQM וכו'. נבין את המשמעות של מדדי הביצוע התפעוליים, הקריטיים למנהל ולעוסקים בחשבונאות הניהולית. הסתכלות על דו"ח כספי והפקת יחסים פיננסים היא נדבך חשוב בחיי האניליסטים והגורמים החיצוניים לחברה. עם זאת, הסתכלות פנימית של נתוני הדוחות בשילוב נתוני  Non GAAP היא קריטית בידי המנהל ובידי ההנהלה הראשית לשם קבלת החלטות ושיפור הפעילות בארגונים מבוזרים וריכוזיים כאחד. מטרתנו אינה בהכרח לחשב את היחסים (אך אופן החישוב ילמד), אלא הניסיון להבין כיצד חישוב היחסים התפעוליים יכול להביא לשינוי החלטה ניהולית. 
 

שני החלקים מיועדים לכם, מקבלי ההחלטות בדרגות הניהול השונות, למנהלים ברצפת הייצור, לרואי החשבון העוסקים בייעוץ, לסטודנטים לחשבונאות ולאנשי הכספים האחראים על נושא התמחור בחברה. כמי שאמונים על התוצאות של הפירמה, אין לכם את הפריבילגיה להשאיר את התחום החשבונאי והניהולי לידיים הבלעדיות של רואי החשבון של החברה, מבלי שיש לכם את היכולת להבין, לבקר ולאתגר את המודלים המונחים לפניכם. הבנה חשבונאית בשיטות הניהול של החברה וניתוח הדוחות הכספיים, היא חובה ולא זכות של כל מנהל בכיר המקבל החלטות תפעוליות ואסטרטגיות.  

חשבונא(ע)ים להכיר - ספר

150.00 ₪Price